Sempre Viva Investment Sp. z o. o. pod kierunkiem Prezesa Zarządu Pawła Liberdy
podjęła kierunkową współpracę i współdziałanie w zakresie prowadzonych inwestycji
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu
oraz Kancelarią prezesa Rady Ministrów w Warszawie, w przedmiocie prowadzonych działań inwestycyjnych, projektów Poland Green Power, rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych i wojskowych oraz zabytków w systemach energii odnawialnej i ekosystemu wykorzystywania wody, wytwarzania prądu i ogrzewania - studnie, elektrowoltanika, sonary, elektrownie wodne, innowacyjne technologie budowlane.